EN | SK

Známá zjevení Boží moci a působení mezi námi. Ne jako důkaz, ale pro povzbuzení. Víme, že Bůh konal zázraky v biblické době. Působí ale viditelně i v poslední době?

Zjevení je proces, kterým Bůh dává poznat sebe a svou vůli

Zjevení a zázraky

Zjevením je nejčastěji nazýváno viditelné objevení se nadpřirozené bytosti - Boha, andělů, svatých nebo Panny Marie - s poselstvím.
Zjevením je přeneseně označen i obsah poselství od Boha k člověku.
Zázraky jsou znamení, kterými Bůh dává najevo přítomnost ve světě.

Historie článků

Vypálený otisk dlaně · zázraky
Raymond Nader a sv. Šarbel z Libanonu

Temná energie · zajímavé
Fyzika - temná energie a temná hmota

Ivetka a zjevení Panny Marie · zjevení
Zjevení u Litmanové na hoře Zvir

Široká cesta · zajímavé
Vzkaz nejtěžší Američanky

Zjevení v Garabandalu · zjevení
Zjevení Panny Marie a archanděla Michaela

Dva andělé doprovází duši · zjevení
Viditelné zjevení andělů v Rusku?

Neporušenost těla po smrti · zázraky
Svatá Bernadetta Soubirous

Záblesk věčnosti · zázraky
Nebe, peklo a čtyřhranka smrtelná